Forside


Bevtoft Vandværk.  Krügersvej 7, 6541 Bevtoft

Rent og godt drikkevand er den vigtigste fødevare for alle mennesker på kloden.


Her i Danmark er vi  heldige, idet vores undergrund inde- holder meget, rigtig godt  og velegnet råvand, som vi kan pumpe ind til vandværket og her rense det, så det bliver til rigtig godt og rent drikke- vand, der sendes ud i vores ledningsnet.


Vi bor og lever ovenpå vores drikkevand og her i Bevtoft er grundvandet kun dækket af sand og derfor meget ringe beskyttet mod forurening. undgå derfor alle former for forurening af jorden, undlad at bruge sprøjtegifte - så kan vi, vores børn, børnebørn og kommende generationer også nyde godt af rent drikkevand.


Rent vand kommer fra vandhanen

Revideret den 17 marts2020, kl. 17:15 (JC)

Har du aflæst vandmåleren i dag ?

Generalforsamlingen, den 24 marts, er aflyst grundet Corona situationen - gennemføres senere på året

Ved du at flaskevand belaster miljøet med ca 40 gange så meget CO2, i forhold til vandet fra din vandhane. Der stilles også større krav til kvaliteten af vandet fra din vandhane

Vandkvaliteten er i orden - se mere under menuen Vandprøver


  Grundet Corona situationen, aflyses generalforsamlingen den 24 marts 2020, men gennemføres senere på året